Over Ons


Het project van de Groene Huurders is tot stand gekomen door een samenwerking van de toekomstige bewoners en Woonbedrijf. Al vroeg in het traject werden we betrokken bij de ontwikkeling en zo zijn onze wensen zo goed mogelijk verwerkt bij de bouw.  


Inmiddels zijn de appartementen en woningen al weer meer dan 5 jaar geleden opgeleverd. Een groot deel van de eerste bewoners woont er nog steeds met veel plezier. Toen iedereen goed en wel was ingetrokken zijn een heldere visie en missie geformuleerd die ons als bewoners verbindt. 


Visie:

Groene huurders zijn mensen met een duurzame en sociale woon- en leefambitie. Groene Huurders dragen samen bij aan de verduurzaming van de Aireywijk. 


Missie:

Groene huurders zijn verbonden door hun wens om bewust te leven en bewust om te gaan met gezondheid en 'de aarde'. Zij willen wonen met verschillende mensen (divers en kleurrijk) die gelijkgestemd zijn in hun wens om te wonen in een omgeving waar goed 'nabuurschap' is, waar bewoners elkaar kennen en ontmoeten en op basis van respect aandacht hebben voor elkaar. Zij willen elkaar stimuleren en ondersteunen om duurzaam te leven.


Onder de bewoners zijn gedurende het project verschillende initiatieven ontstaan om invulling te geven aan de visie. We hebben een eigen ruilbieb, kledingruil, er wordt door verschillende bewoners regelmatig gezamelijk gegeten, etc. 


Daarnaast wordt een deel van het complex door de eigen bewoners onderhouden (schoonmaak, onderhoud van de daktuin en groenstroken achter de flats). 


Uiteraard komt er ook wel eens een appartement vrij en we zoeken als groene huurders graag naar nieuwe bewoners die ook mee invulling willen geven aan de visie. Mocht je interesse hebben, de woningen worden geadverteerd op de site van Wooniezie.