Visie & Missie

Visie “Groene Huurders”
Groene huurders zijn mensen met een duurzame woon- en leefambitie. Groene huurders dragen samen bij aan de verduurzaming van de Aireywijk.

Missie “Groene Huurders”
Groene huurders zijn verbonden door hun wens om bewust te leven en bewust om te gaan met gezondheid en ‘de aarde’. Zij willen wonen met verschillende mensen (diversiteit en kleurrijk) die gelijkgestemd zijn in hun wens om te wonen in een omgeving waar goed ‘nabuurschap’ is, waar bewoners elkaar kennen en kunnen ontmoeten en op basis van respect aandacht hebben voor elkaar. Zij willen elkaar stimuleren en ondersteunen om duurzaam te leven.

Situatietekening van de nieuwbouw aan de Karel de Grotelaan