Leefregels

Vanuit de visie en missie zijn enkele leefregels opgesteld. Deze afspraken gelden voor alle groene huurders en men dient hiermee in te stemmen om een groen label te kunnen krijgen. 

 • Groene Huurders kiezen voor het wonen in een woonomgeving waar bewoners duurzaam, bewust en sociaal willen wonen en leven. Een woonomgeving waar bewoners elkaar kennen en samen willen werken aan ontmoeting, beheer en onderhoud van tuinen, gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke voorzieningen.
 • Groene huurders betalen en beheren gezamenlijk een gemeenschappelijk appartement. Dit is de gezamenlijke huiskamer. Bewoners kunnen hier terecht voor een kopje koffie en praatje. In de huiskamer kunnen bewoners activiteiten organiseren voor bewoners van het complex en eventueel ook voor wijkbewoners.
 • Alle bewoners hebben recht op gebruik van het gemeenschappelijk appartement zolang er geen sprake is van overlast of niet geoorloofd gedrag.
 • De huiskamer is bedoeld voor ontmoeting en voor gezamenlijke activiteiten. De huiskamer draagt bij aan duurzaam leven. Gedacht wordt aan prikbord om huisraad en kleding aan te bieden in plaats van weg te gooien, een boeken-uitleen, delen van krant, gezamenlijke inkoop biologische voeding.
 • De bewoners kiezen er bewust voor om de huiskamer intensief te gebruiken voor bewoners van het complex en zien daarom af van verhuur aan derden.
 • Bewoners streven ernaar om door gebruikers een kleine bijdrage te vragen aan activiteiten en consumptie om de kosten voor de gemeenschappelijke ruimte zo laag als mogelijk te houden. (Van belang is dat men dit niet wil doen door verhuur aan derden, omdat ‘geld verdienen’ dan mogelijk op gespannen voet komt met ‘ruimte vrij houden voor eigen gebruik’.
 • Bewoners dragen zorg voor inrichting, onderhoud en beheer van het gemeenschappelijk appartement. Dit betekent dat men gezamenlijk zorg voor intensief gebruik, organisatie van activiteiten, schoonmaak, voorraadbeheer ed. Het gezamenlijke beheer is uitgewerkt in een beheerplan.
 • Bewoners streven ernaar om de servicekosten zo laag als mogelijk te houden door optimale zelfwerkzaamheid. Men wil de schoonmaak van centrale entree, trappenhuis, lift, galerijgangen en bergingsgangen zelf doen.
 • Bewoners hebben afspraken gemaakt over het aantal fietsen dat per persoon gestald mag worden in de gemeenschappelijke stalling in appartementengebouw 1 en 2. Alle huurders hebben aangegeven zich aan deze afspraken te conformeren en te willen houden.
 • In de gemeenschappelijke fietsenstalling mogen alleen fietsen geplaatst worden. Geen bromfietsen, scootmobielen, rolstoelen of rollators. Per bewoner mag er maximaal 1 fiets geplaatst worden. Bewoners mandateren de ‘stichting/vereniging’ om alles wat niet in de gemeenschappelijke fietsenstalling hoort te staan te verwijderen. 2 bewoners zijn namens e bewonersvereniging belast met beheer van fietsenstalling en toezien op naleven van afspraken.
 • De daktuinen en de Collectieve tuin achter de grondgebonden woningen zijn toegankelijk voor alle huurders. Alle huurders mogen gebruik maken van de daktuinen en collectieve buitenruimte mits ze zich houden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken.
 • De collectieve tuin en de daktuinen hebben ieder een eigen sfeer en doel. Per tuin gelden dan ook andere afspraken over het gebruik. Bewoners houden zich aan deze gezamenlijk gemaakte afspraken. In de stiltetuin neemt men stilte in acht.
 • Bewoners hebben afspraken gemaakt over het onderhoud van de collectieve (dak) tuinen. Alle bewoners conformeren zich aan deze afspraken.
 • In het complex zijn een aantal bewoners actief betrokken bij de interne communicatie. Dit kan door de website en interne (al dan niet digitale) nieuwsbrieven. Alle bewoners zijn geïnformeerd over activiteiten en ontwikkelingen.
 • In overleg met Woonbedrijf en Heymans is een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de tuinen. Bewoners richten de tuinen gezamenlijk is.
 •  Bewoners zijn actief betrokken bij de werving van nieuwe huurders/belangstellenden. Zij zorgen voor activiteiten waaraan belangstellenden mee kunnen doen en een groen label kunnen verwerven. Op deze manier dragen Groene huurders bij aan een wachtlijst met belangstellenden die een Groen Label hebben. Hiermee voorkomt men de instroom van ‘Grijze huurders en/of leegstand.
 • Bewoners van het complex zoeken actief contact met andere wijkbewoners en werken samen met organisaties in de Aireywijk en Genderdal.
 • Bewoners streven naar vermindering van autogebruik. Men zal in de toekomst zoeken naar alternatieven om te komen tot delen van auto’s.